Nham thạch
  • Nham thạch
  • Giá: 10,000VND/ kg
  • Lượt xem: 232
  • Thông tin sản phẩm
Phụ kiện cá cảnh

Vợt nano siêu mịn

Vợt nano siêu mịn

Giá: 13,000VND/cái

Vi sinh cao cấp Extrabio

Vi sinh cao cấp Extrabio

Giá: 45,000VND/chai 125ml

Van khóa khí oxy

Van khóa khí oxy

Giá: 3,000VND/ cái

Ống khí oxy

Ống khí oxy

Giá: 2,500VND/ mét

Bông lọc nước

Bông lọc nước

Giá: 130,000VND/kg

San hô

San hô

Giá: 20,000VND/ kg

Máy sủi oxi 2 vòi

Máy sủi oxi 2 vòi

Giá: 60,000 VND/ cái

Cám thái INVE 3/5

Cám thái INVE 3/5

Giá: 25,000 VND/ 1 hủ 50g

Vợt cá

Vợt cá số 5

Giá: 20,000 VND/cái

Liên hệ ngay